Cyngor Cymuned Llanynys Community Council © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cynghorwyr Arwel Jones Tyddyn Isaf, Rhewl, Rhuthun, LL15 1UH nerystyddynisaf@btinternet.com - 01824 703367 - 07786 866086 Iona Jones (Is-Gadeirydd) 14 Bro Clywedog, Rhewl, Rhuthun, LL15 1BA ionarhewl@hotmail.co.uk - 01824 707985 - 07806 411373 Sian Davies (Cadeirydd) Pant Glas Isa, Bontuchel, Rhuthun, LL15 2BS sian@farmcountryclothing.com - 01824 710245 - 07813 748198 Gwyn Howatson 12 Bro Clwyd, Rhewl, Rhuthun, LL15 1TG gwynhowatson@rhewl.com - 01824 703579 & 07774 821789 Joyce Terzo Bodwyn, Rhewl, Rhuthun, LL15 1TN terzojoyce@gmail.com - 07761 705293 Brynle Lloyd Pen-y-Bryn, Llanynys, Dinbych, LL16 4PB brynlelloyd@outlook.com - 01824 790120 - 07747 112677 Dewi Roberts Bodynys, Rhewl, Rhuthun, LL15 1UL dewiroberts@hoclub.net - 01824 702524 Clwyd Thomas Bod Hyfryd, Rhewl, Rhuthun, LL15 1TW No email address - 01824 703500 - 07808 001805 Wyn Wilkinson Pant Glas Canol, Bontuchel, Rhuthun, LL15 2BS dwwilkinson7@btinternet.com - 01824 710639 - 07793 292787 Merfyn Parry (Cyngor Sir) Tyr Hwylfa, Lon yr Hwylfa, Llandyrnog, LL16 4HG merfyn.parry@denbighshire.gov.uk - 01824 790338 - 07836 208446 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613
Agenda Cliciwch ar y linc isod i lwytho agenda y cyfarfod priodol: Cyfarfod Blynyddol 2024 Mawrth 2024 Mawrth 2020 Ionawr 2020
Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Llanynys yn cyfarfod ar yr ail nos Fawrth yn Y Pafiliwn, Rhewl am 7.30y.h. o’r gloch yn fisoedd Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd. Dyddiadau cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn 2020 yw:- 14eg o Ionawr 10fed o Fawrth 12fed o Fai 14eg o Orffennaf 8fed o Fedi 10fed o Dachwedd.
Dogfennau Cliciwch ar y linc isod i lwytho y dogfennau priodol: Sedd Wag April 2023 Sedd Wag Ionawr 2023

Cyngor Cymuned Llanynys Community Council © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Cynghorwyr Arwel Jones Tyddyn Isaf, Rhewl, Rhuthun, LL15 1UH nerystyddynisaf@btinternet.com - 01824 703367 - 07786 866086 Iona Jones (Is-Gadeirydd) 14 Bro Clywedog, Rhewl, Rhuthun, LL15 1BA ionarhewl@hotmail.co.uk - 01824 707985 - 07806 411373 Sian Davies (Cadeirydd) Pant Glas Isa, Bontuchel, Rhuthun, LL15 2BS sian@farmcountryclothing.com - 01824 710245 - 07813 748198 Gwyn Howatson 12 Bro Clwyd, Rhewl, Rhuthun, LL15 1TG gwynhowatson@rhewl.com - 01824 703579 & 07774 821789 Joyce Terzo Bodwyn, Rhewl, Rhuthun, LL15 1TN terzojoyce@gmail.com - 07761 705293 Brynle Lloyd Pen-y-Bryn, Llanynys, Dinbych, LL16 4PB brynlelloyd@outlook.com - 01824 790120 - 07747 112677 Dewi Roberts Bodynys, Rhewl, Rhuthun, LL15 1UL dewiroberts@hoclub.net - 01824 702524 Clwyd Thomas Bod Hyfryd, Rhewl, Rhuthun, LL15 1TW No email address - 01824 703500 - 07808 001805 Wyn Wilkinson Pant Glas Canol, Bontuchel, Rhuthun, LL15 2BS dwwilkinson7@btinternet.com - 01824 710639 - 07793 292787 Merfyn Parry (Cyngor Sir) Tyr Hwylfa, Lon yr Hwylfa, Llandyrnog, LL16 4HG merfyn.parry@denbighshire.gov.uk - 01824 790338 - 07836 208446 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613
Agenda Cliciwch ar y linc isod i lwytho agenda y cyfarfod priodol: Cyfarfod Blynyddol 2024 Mawrth 2024 Mawrth 2020 Ionawr 2020
Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Llanynys yn cyfarfod ar yr ail nos Fawrth yn Y Pafiliwn, Rhewl am 7.30y.h. o’r gloch yn fisoedd Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd. Dyddiadau cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn 2020 yw:- 14eg o Ionawr 10fed o Fawrth 12fed o Fai 14eg o Orffennaf 8fed o Fedi 10fed o Dachwedd
Dogfennau Cliciwch ar y linc isod i lwytho y dogfennau priodol: Sedd Wag April 2023 Sedd Wag Ionawr 2023
Cyngor Cymuned Llanynys Community Council
Cyngor Cymuned Llanynys Community Council